BİZ O TARAFTAYIZ…….! 

 8 Nisan 2024’te EPDK  “Elektrikli Araç ve Şarj Altyapısı Projeksiyonu”nu Yayınladı. 
Elektrikli araçların, Enerjilerinin durumu dahil geniş perspektif  ile çok yönlü ve detaylı inceleme yapılmış. 
 
Sizin için özetleyelim ; 
  
25/12/2021 tarihinde yapılan Kanun değişikliği ile ilk yasal düzenlemeler hayata geçirilmiş, şarj istasyonlarının faaliyetlerine ilişkin olarak ikincil mevzuat düzenleme yetkisi EPDK’ya verilmiştir. 
EPDK, bu doğrultuda elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj 
altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bir şarj ağının oluşması için hızlı bir şekilde Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ni (Yönetmelik) ve diğer ikincil mevzuat düzenlemelerini yayınlamıştır. Yapılan düzenlemelerle elektrikli araç kullanıcılarına kaliteli, sürekli ve kesintisiz şarj hizmeti sunulması amaçlanmıştır. Yönetmelik’te; şarj ağı işletmeci lisansı,lisanslama süreci, şarj ağının oluşumu ve gelişimi, lisans sahibinin hak ve yükümlülükleri, şarj istasyonlarının kurulması ve işletilmesi, fiyatlandırma, izleme, elektrikli araç kullanıcılarının hak ve yükümlülükleri ile yaptırımlara ilişkin hükümler yer almaktadır. 
 
Yapılan düzenlemelere göre şirketler, EPDK’dan aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı 
kapsamında lisansta belirtilen süreler dahilinde ülke genelinde şarj ağı işletmeciliği faaliyeti göstermektedir. Lisans sahiplerinin lisans alındıktan sonra altı ay içerisinde en az beş farklı ilçede ve en az elli adet şarj ünitesinden oluşacak şekilde bir şarj ağını oluşturmaları gerekmektedir. Şarj istasyonları lisans sahiplerince kurulup işletilebildiği gibi lisans sahiplerinden sertifika alan üçüncü taraflarca da kurulup işletilmesi mümkündür. Şarj istasyonu işletmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler, lisans sahibi şirketlerden sertifika almak yöntemiyle şarj istasyonu kurma ve işletme imkanına sahip olmaktadır.  
 
Hızlı şarj istasyonlarının sayısının artırılmasına ve elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti fiyatına basit ve karşılaştırılabilir bir şekilde ulaşmasına yönelik önemli düzenlemeler de Yönetmelikle yürürlüğe konulmuştur. Ayrıca elektrikli araç kullanıcılarının şarj hizmeti piyasasına yönelik şikâyet başvuruları öncelikle şarj ağı işletmecilerine yapılmakta olup şikâyet başvurularının ilgili şarj ağı işletmecisi tarafından sonuçlandırılmaması durumunda elektrikli araç kullanıcıları konuya ilişkin EPD’ya şikâyet başvurularını iletmekte ve EPDK tarafından başvurunun takibi gerçekleştirilmektedir. 
 
Ülkemizde şarj hizmetinin fiyatlaması elektrikli araca aktarılan birim enerji bedeli 
(TL/kWh) cinsinden uygulanmakta olup şarj hizmeti fiyatı esas alınarak hesaplanan bedel dışında başka bir ad altında herhangi bir ilave bedel talep edilmemektedir. Diğer ülke uygulamalarında, şarj hizmeti fiyatlamasının dakika cinsinden (TL/dk), dakika ve birim enerji bedelinin çeşitli oranlarda birleşimi (%x(TL/dk)+%y(TL/kWh)) ile uygulandığı ayrıca şarj başlangıç bedeli gibi çeşitli ücretlerin de tahsil edildiği birçok örnek görülmektedir. 
 
Ülkemizdeki birim enerji bedeli (TL/kWh) cinsinden fiyatlamanın uygulanması ve başka bir ad altında ücret alınmaması hem şirketler tarafından uygulanan şarj hizmeti fiyatlarının karşılaştırılabilmesine hem de elektrikli araç piyasasının gelişimine katkı sağlamıştır. 
 
Yönetmelikle getirilen diğer bir önemli düzenleme de şarj istasyonlarında yer alan şarj üniteleriyle uyumlu soket yapısına sahip tüm elektrikli araçların şarj hizmeti alabilmesine yönelik gerçekleştirilen düzenlemedir. Bu konuda da diğer ülkelerin uygulamaları incelendiğinde, bazı şarj ağı işletmecilerinin sadece kendi abonelerine hizmet verdiği, bazı elektrikli araç üreticilerinin yalnızca kendi marka ve model araçları için şarj istasyonları kurduğu görülmektedir. Ülkemizdeki şarj istasyonlarından şarj üniteleriyle uyumlu soket yapısına sahip olmak kaydıyla araç marka ve modeli fark etmeksizin şarj hizmeti alınması hem şarj istasyonlarının verimli kullanımına hem de yapılacak olan yatırımlarda ülke kaynaklarının etkin kullanımına katkı sunmuştur. 
 
EPDK tarafından ikincil mevzuat düzenlemelerinin yürürlüğe konulmasının akabinde lisans başvuruları alınmaya başlanmıştır. Yatırımcıların bu alana yoğun bir ilgisi gözlenmektedir. Bu minvalde şarj hizmeti faaliyetlerine yönelik yasal altyapının oluşumundan önce piyasada sadece 5 adet şirket şarj hizmeti faaliyeti göstermekteyken, bugün itibarıyla 176 adet şirket piyasada faaliyet göstermektedir. Lisans verilen şirketlerin profili incelendiğinde; araç üreticisi veya otomotiv distribütörü firmaların, ülke çapında faaliyet gösteren holdinglerin, akaryakıt dağıtım sektöründe yer alan şirketlerin, market ve restoran zincirlerinin ile otomasyon ve yazılım konusunda gelişim ve dinamizm sağlayacak birçok start-up şirketin piyasada yerini aldığı görülmektedir. Önümüzdeki süreçte EPDK  tarafından lisans başvurusu yaparak lisans alma gereklerini yerine getiren şirketlere şarj ağı işletmeci lisansları verilmeye devam edecektir. 
 
2023 yılı başında Türkiye’de 14.896 adet elektrikli araç mevcut iken bugün itibarıyla bu sayı 93.973 adete ulaşmıştır. EPDK’dan lisans alan şarj ağı işletmecileri tarafından yapılan yatırımlar neticesinde, 2023 yılı başında Türkiye çapında 3.081 (2.706 adet AC (Yavaş) ve 375 adet DC (Hızlı)) olan şarj noktası (soketi) sayısı ise 1 Nisan 2024 tarihi itibariyle 17.233’e (11.412 adet AC (Yavaş) ve 5.821 adet DC (Hızlı)) yükselmiştir. Elektrikli araç sayımız hızla artarken aynı süratle şarj noktalarımızın da artması               e-mobilite ekosisteminin gelişimi açısından olumlu bir gelişmedir. Ülkemizde soket başına düşen elektrikli araç sayısı 5,4’dür. Bu oran Avrupa ülkelerinde ortalama 13,75 olup ülkemiz soket başına düşen elektrikli araç sayısı bakımından iyi durumda bulunmaktadır. 
 


 
EPDK tarafından yapılan çalışmalarla, elektrikli araç ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamak için gerekli faaliyetler yürütülmekte olup kamuoyunun desteği ve iş birliğiyle, çevre dostu ve yenilikçi bir ulaşım sistemi oluşturulması yönünde önemli adımlar atılmaktadır. Bu adımlardan bir tanesi EPDK  tarafından hazırlanan Şarj@TR mobil uygulamasıdır. ŞarjTR elektrikli araçlara şarj hizmeti sunulan istasyonların soket bazında görüntülenebileceği güncel ve güvenli mobil destek uygulamasıdır. 
 
Şarj@TR üzerinden halka açık tüm şarj istasyonlarının coğrafi konumları, şarj ünitesi ve soket sayıları, tipleri ve güçleri, ödeme yöntemleri, müsaitlik durumları ve şarj hizmeti fiyatları elektrikli araç kullanıcılarının erişimine sunulmaktadır. Bu uygulama sayesinde elektrikli araç kullanıcıları dilediği noktaya sorunsuz ve konforlu bir seyahat gerçekleştirebilmektedir. 
 
Böylelikle şarj hizmeti fiyatlarının anlık takibi de yapılmaktadır. Şarj hizmeti verilen şarj istasyonlarının konumu, soket tipi ve gücü bilgisi, istasyon adresi ve şarj ağı işletmecisi bilgileri aynı zamanda  EPDK  internet sayfası üzerinden kamuoyunun erişimine açıktır. 
 
Elektrikli araçların yaygınlaşmasının karbonsuzlaşma hedeflerine olan katkısı, elektrikli araçların kullandığı elektrik enerjisinin temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığı sürece artacaktır. Bu kapsamda elektrikli araçlara temin edilen elektrik enerjisinin tamamının yenilenebilir enerji kaynakları ile üretildiğinin belgelendirildiği “yeşil şarj istasyonu” kavramı mevzuata eklenmiş olup piyasada hali hazırda faaliyet gösteren şarj istasyonlarının yaklaşık yarısı bu kapsamda hizmet vermektedir. Yeşil şarj istasyonlarının yanı sıra yenilenebilir enerji üretim tesisi ile bütünleşik şarj istasyonlarının da kurulması mümkün olup bu sayede ülkemizdeki yenilenebilir enerji potansiyeli değerlendirilmekte, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu bir ulaşım imkanı sunulmakta böylelikle ülkemizin iklim hedeflerine ulaşma sürecine önemli katkılar sağlanmaktadır. 
 
EPDK  tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerin yanı sıra elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması amacıyla diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar nezdinde de değerli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hızlı şarj istasyonlarının kurulumuna yönelik gerçekleştirilen hibe ve teşvik programı ülkemizdeki hızlı şarj istasyonu sayısının artışına büyük katkı sağlamıştır. Ayrıca şarj istasyonu kurulumuna ve işletilmesine yönelik TSE tarafından oluşturulan standartlar ile şarj istasyonlarının uygun ve güvenli kurulumları sağlanmaktadır. 
 
 ELEKTRİKLİ ARAÇ VE ŞARJ HİZMETİ PİYASALARINA YÖNELİK TAHMİNLER 

Türkiye'nin elektrikli araç stoku üzerine yapılan projeksiyonlar hem enerji talebi hem de altyapı ihtiyaçlarını belirleme açısından önem arz etmektedir. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile EPDK’ya; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen politikalar dâhilinde, dağıtım şirketleri, şarj ağı işletmecisi ile elektrikli araç üreticisi ve ithalatçılarından temin ettiği verilerden yararlanarak, her iki yılda bir, elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik projeksiyonlar hazırlama; bu projeksiyonlara göre alınabilecek tedbirleri ve uygulanabilecek teşvik önerilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirme; dağıtım şebekelerinde ihtiyaç duyulan kapasitenin sağlanması için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü verilmiştir. Bu kapsamda ülkemizdeki elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik detaylı senaryo analizleri çalışılmıştır. 
 
Söz konusu analizler yapılırken; 

Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketlerin Serbest Erişim Platformu/Şarj@TR uygulamasına yaptığı bildirimlerle elde edilen raporlardan 
EPDK’nın Enerji Piyasası Bildirim Sistemi’ne (EBİS) ilgili bildirim formları aracılığıyla  EPİAŞ ve elektrik dağıtım şirketleri tarafından aktarılan veri ve bilgilerden, 
Elektrikli araç üreticisi ve ithalatçısı şirketlerden elde edilen, ülke pazarındaki yıllık toplam araç ve elektrikli araç satış tahminlerinden, 
Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi şirketlerin önümüzdeki döneme dair şarj ağı gelişimine ilişkin beklenti ve tahminlerinden, 
EPDK  tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri kapsamındaki çalışmalardan elde edilen bilgi ve belgelerden, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İstatistik Veri Portalı’nda  ülkemizdeki her bir şehrin nüfus endeksi, yaş grubu endeksi, GSYİH endeksi, kentsel-kırsal nüfus endeksi, eğitim düzeyi endeksi ile şehir bazlı toplam araç ve elektrikli araç sayılarına ilişkin yayımlanan verilerden, 
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün  yollardaki araç yoğunluğu ve Trans-Avrupa Ulaştırma Ağına (TEN-T, Trans-European Transport Network) ilişkin yayımladığı verilerden, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayımladığı şehir bazlı turizm belgeli tesislerin oda sayısı verilerinden, 
Literatür taraması kapsamında elde edilen rapor, dergi, makale vb. yayınlardan, faydalanılmıştır. 
 
 


 
Bu minvalde yurt dışında elektrikli araç pazarı gelişmiş ülkelerin pazar gelişim trendleri de dikkate alınarak yıllar itibarıyla elektrikli araç ve şarj noktası (soket) sayısı tahminlerini içeren düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç temel senaryo oluşturulmuştur. Bu senaryoların oluşturulmasında aşağıdaki altı temel faktör dikkate alınmıştır: 
* Yeni araç ihtiyacı, 
* Genç nüfus yoğunluklu nüfus artışı, 
* Otomotiv pazarı büyümesi, 
* Elektrikli araçlara ulaşımı artırıcı muhtemel teşvikler, 
* Kullanıcı endişelerinin giderilme hızı, 
* Otomotiv üreticilerinde elektrikli teknolojilere dönüş hızı 


 
Çalışma akışında yer alan adımlara ait genel özet aşağıda yer almaktadır: 
 
1. Çalışmanın ilk aşamasında ülkemizdeki toplam otomobil sayısı stoku; yıllara sari araç stok verisi, yıllık artış miktarı verisi ve 20 yaş üstü nüfusta 1000 kişiye düşen araç sayısı verisi kapsamında değerlendirilerek 2024-2035 yılları için tahmin edilmiştir. Ulaşılan tahmin sonuçları için doğruluk analizleri yapılmış olup çalışmaya 20 yaş üstü nüfusta 1000 kişiye düşen araç sayısı verisine dayanılarak oluşturulan 4 adet senaryo (Düşük, Orta, Yüksek ve Çok Yüksek) ile devam edilmiştir. 
 
2. 2024-2035 yılları için toplam otomobil satışları içinde elektrikli araçların payının ne kadar olabileceğine ilişkin, elektrikli araç pazarının geliştiği farklı ülkelerdeki trendler incelenerek 3 adet senaryo (Düşük Hızlı, Orta Hızlı ve Yüksek Hızlı) belirlenmiştir. 
 
3. Toplam otomobil sayısı tahminini içeren 4 senaryo ile otomobil satışları içindeki elektrikli araç oranını içeren 3 senaryo birbirleriyle eşleştirilerek elektrikli araç sayısı stoku tahmininde 2024-2035 yılları kapsamında 12 adet senaryo oluşturulmuştur. 
 
4. Ülkemizdeki tüm şarj soketi sayısı verisinin tahmini için şehir içi ve şehir dışı olmak üzere iki farklı yaklaşım geliştirilmiştir. İlk olarak şehir içi soket sayısı tahmini yapılmıştır. Akabinde şehir dışı soket sayısı tahmini için daha önce hesaplanan şehir içi soket sayısına mevsimsel turizm ve şehirler arası geçiş katsayıları eklenerek hesaplama yapılmıştır. 
 
5. Şehir içi soket sayısı için; ülkemizdeki her bir şehrin nüfus endeksi, yaş grubu endeksi, GSYİH endeksi, kentsel-kırsal nüfus endeksi, eğitim düzeyi endeksi 2024- 2035 yılları için tahmin edilerek her bir şehir için araç dağıtım katsayısı ve EA öncülük katsayısı belirlenmiştir. İl bazlı araç dağıtım katsayısı ve EA öncülük katsayıları kullanılarak   2024-2035 yılları kapsamında tahmin edilen toplam elektrikli araç sayısının her bir şehre dağılımı yapılmıştır. 
 
6. 2023 yılında her bir ildeki mevcut elektrikli araç sayısı ile şarj soketi sayısı birbirine oranlanarak her bir il için EA/EAS (soket başına düşen elektrikli araç sayısı) katsayısı 2023 yılı için hesaplanmıştır. Gelişmiş elektrikli araç ve şarj hizmeti piyasasına sahip AB ülkelerindeki EA/EAS oranları ortalaması dikkate alınarak her bir ildeki şehir içi soket sayısı 2024-2035 yılları için tahmin edilmiştir. 
 
7. Şehir dışı soket sayısı için; mevsimsel turizm ile şehirler arası geçiş noktaları belirlenerek ülkemizdeki bazı şehirlere ilave şehir dışı soket sayısı katsayısı eklenmiştir. Mevsimsel turizm katsayısı, 2019-2023 yıllarında her bir şehirdeki aylık elektrik tüketimlerinin ilgili yıldaki azami ve asgari miktarlarının oranları ve  2023 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerin oda sayılarının illere göre dağılımı verilerinin ülke ortalamasına göre oranları kullanılarak belirlenmiştir. Şehirler arası geçiş katsayısı ise, Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları (TEN-T, TransEuropean Transport Network) haritasındaki geçiş noktalarına dayanılarak eklenmiştir. 2024-2035 yılları için her bir ildeki şehir içi soket sayısı verisine; mevsimsel turizm ile şehirler arası geçiş katsayılarının dahil edilmesiyle şehir dışı soket sayıları hesaplanmıştır. 
 
8. 2024-2035 yılları arasında öngörülen toplam soket sayısı, şehir içi ve şehir dışı soket sayıları toplanarak elde edilmiştir. 
 
9. 3 farklı soket kategorisinde (şehir içi soket, mevsimsel turizm noktası soketi ve şehirler arası geçiş noktası soketi) 2035 yılı için farklı AC/DC oranları hedeflenerek ülkemizdeki toplam AC soket ve DC soket sayısı tahmin edilmiştir. 
 
10. Elektrikli araç üreticisi ve ithalatçısı firmalardan gelecek yıllar için elektrikli araç satış öngörülerine ilişkin veriler talep edilerek EPDK’ya iletilen veri ve bilgiler ışığında 3 temel senaryo oluşturulmuştur. 
 
Yukarıda açıklanan çalışmalar sonucu yurt dışında elektrikli araç pazarı gelişmiş ülkelerin pazar gelişim trendleri de dikkate alınarak yıllar itibarıyla elektrikli araç ve şarj noktası (soket) sayısı tahminlerini içeren düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç temel senaryo oluşturulmuştur. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 4/4/2024 tarihli ve 12551 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan, ülkemizdeki elektrikli araç kullanımı, gelişimi ve şarj altyapısı ihtiyacına yönelik olarak oluşturulan elektrikli araç ve şarj noktası sayısı tahminleri aşağıda yer almaktadır.   
 
Gerçekleştirilen tüm projeksiyonlara göre elektrikli araçlardan kaynaklı toplam elektrik tüketiminin 2030 yılı için 1,69 TWh ile 3,56 TWh arasında değişeceği öngörülmekte olup 2035 yılında ise bu değerin 3,98 TWh ile 9,39 TWh aralığında olacağı tahmin edilmektedir. Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına  göre elektrik tüketiminin 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir. Bu minvalde en yüksek senaryoda dahi elektrikli araçların elektrik tüketiminin toplam elektrik tüketimine oranının 2030 yılında %1, 2035 yılında ise %2’yi geçmeyeceği öngörülmektedir. 
 
Şarj istasyonları mevzuatta elektrik tüketim tesisi olarak değerlendirilmektedir. Bu çerçevede şarj istasyonlarının şebekeye bağlantısı ayrı bir elektrik aboneliği alınarak yapılacağı gibi iç tesisat kapsamında da yapılabilmektedir. Şarj istasyonlarının elektrik şebekesine bağlantısı yapılırken dağıtım şirketleri tarafından ilgili elektrik aboneliğinin sözleşme gücü ile şarj istasyonu gücü karşılaştırılmakta, eğer aboneliğin gücü yeterli değilse elektrik tüketim tesisinin sözleşme gücünün artırılması sağlanmaktadır.  
 
Sözleşme gücünün yeterli olduğu durumda ilgili şarj istasyonu için dağıtım şirketi tarafından "Şarj İstasyonu Kurulumu Olumlu Görüş Belgesi" verilmektedir. Bu minvalde şarj istasyonlarına ilişkin bağlantı talepleri karşılanırken ilgili teknik mevzuat çerçevesinde gerekli hususlar göz önünde bulundurularak bağlantı taleplerinin karşılanması ve bu doğrultuda gerekli olan ilave şebeke ihtiyaçlarının mevzuat kapsamında tüketici sorumluluğunda olan kısımların tüketici, dağıtım şirketi sorumluluğunda olan kısımların ise dağıtım şirketince karşılanması sağlanmaktadır.  
 
Ülkemizin elektrik dağıtım şebekesinin sürekli genişlemesi ve yeni yatırımlar yapılması, elektrik şebekesinde trafo kapasite kullanım oranlarının düşük olması gibi hususlar ile gerçekleştirilen projeksiyonlar kapsamında şarj istasyonlarından kaynaklı elektrik tüketim ihtiyacı miktarı gözönünde bulundurulduğunda Türkiye’nin elektrik dağıtım şebekesinde yakın vadede şarj istasyonları için önemli bir ilave yatırım ihtiyacının olmayacağı mütalaa edilmektedir. 
 
Yapılan tüm analizler ve tahminler de dikkate alınarak, ülkemizdeki elektrikli araç ve şarj ağı altyapısının gelişimi için EPDK değerlendirme, görüş ve önerileri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli olarak paylaşılmaktadır. 
 
Sürdürülebilir ve sağlıklı bir piyasanın oluşması için ülke genelinde kurulan şarj istasyonları yayılımı, yeterlilikleri, şarj istasyonu kurulum ve işletme süreçlerinde yaşanan sıkıntılar, şarj hizmeti fiyatları, kullanıcılardan gelen geri bildirimler ve rekabeti bozucu unsurlar  EPDK  tarafından titizlikle incelenmektedir. Ayrıca araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları, mobil şarj istasyonları, kablosuz şarj, yol üstü şarj üniteleri, elektrikli yollar gibi yenilikçi alanlara yönelik gelişmeler ve bu teknolojik gelişmelerin ülkemizin şarj ağı altyapısına ve elektrikli araç ekosistemine olası etkileri de dikkatle takip edilmektedir. 
(Kaynak : www epdk gov tr/Detay/Icerik/4-14379/elektrikli-arac-ve-sarj-altyapisi-projeksiyonu-) 
 
SONUÇ 
 
2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 107.594 MW’a ulaşmıştır. 
2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; %29,7’si hidrolik enerji, %23,3’ü doğal gaz, %20,3’ü kömür, %11,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir. 
  
Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 17.866’ya (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 760 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 364 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 357 adedi doğal gaz, 15.780 adedi güneş, 473 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. 
 
Projeksiyon bizi , Özel ve/veya ticari hedefli (iklim değişikliği nedeniyle özellikle yurtdışı bağlantılı işletmelerden beklenen standartlar vb.gerekçelerle ) ; 
ELEKTRİKLİ ARAÇ AL..!  sonucuna  yönlendiriyor. 
 
Peki ya GÜVENLİK/ YANGIN….,; 
Yılın  ilk 2 ayın da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire başkanlığının 20.417 toplam olay sayısı, 
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve  29 kişinin ölümü ile sonuçlanan ÜZÜCÜ OLAYI..! 
8 nisan 2024 tarihinde Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde  bulunan İzomerizasyon ünitesinde “ alevleme “nedeniyle ENDİŞE UYANDIRAN OLAYI..,! 
9 nisan 2024’te Orhangazi tüneli girişinde yolcu otobüsünün motor kısmında başlayan ve 16 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılması ile sonuçlanan OLAYIN, BİZİ ELEKTRİKLİ ARAÇ OLSAYDI NELER YAŞANACAKTI..? Empatisine yönlendirmesi……! 
 
1992’de Rahmetli Prof.Dr Abdurrahman Kılıç ve ekibi ile İstanbul’un Yangın Master Planını yapmıştı.1993’te de Kocaeli Valiliği adına Benzer bir çalışmayı ekibim ile birlikte yapmıştık. Benzer birçok çalışmalarımız olmuş ve olmaktadır. 
 
Gün itibarıyla konsantre olduğumuz konunun alt başlığı olan Elektrikli Araçlar ve destekleyici /tamamlayıcı prosesler de YANGIN GÜVENLİĞİ üzerine, konunun  tüm paydaşlarıyla (Bataryaların 2.kez kullanılabilir konuma getirilmesini sağlayan tesisleri anahtar teslim kurabilen yerli işletmelerimiz dahil)  yoğunluklu çalışıyoruz. 
 
Her zaman olduğu gibi, Durumdan Vazife çıkararak bu konuda da öncü ,yönlendirici ve çözümleyici olacağız. 
 
 
 
 
Madem ki YOL HARİTASI belli..; 
Bize düşen,yoğunluklu olarak odaklandığımız güvenlik konusunda ; 
 Sadece Ülkemiz de değil Dünya ile aynı zamanda dikkat çekmek,çözüm önerilerinde bulunmaktır. 
 
Sevgiyle ve Sağlıka Kalın 
ncmCozdmr 
 
Hüsnü Baysal’ın katkılarıyla 
 
Ek bilgi: 
 
2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 107.594 MW’a ulaşmıştır. 
  
2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla ülkemizin kurulu gücü 1,1’i rüzgâr, %11,5’i güneş, %1,6’sı jeotermal ve %2,5’i ise diğer kaynaklar şeklindedir. 
  
Ayrıca Ülkemizde elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2024 yılı Şubat ayı sonu itibarıyla 17.866’ya (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Mevcut santrallerin 760 adedi hidroelektrik, 69 adedi kömür, 364 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 357 adedi doğal gaz, 15.780 adedi güneş, 473 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir. 
 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necmi Özdemir - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgün Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgün Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgün Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgün Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.
Kocaeli haber