Yenilenebilir enerji akıllı şehirlere güç veriyor

Şehirlerin giderek büyümesiyle birlikte enerji kullanımları da artıyor ve şehirler “akıllı” olmak için çabalarken, yenilenebilir enerjiler  güneş ve rüzgâr enerjileri, şehirlerin bu hedeflerine ulaşmalarında çok önemli bir rol oynuyor.

ŞEHİRLERİN KÜÇÜK COĞRAFİ ayak izi, onların önemini gizler. Dünya kara kütlesinin yüzde 2'sini kaplarlar, ancak dünya nüfusunun, ekonomik faaliyetin ve enerji kullanımının çoğunu oluştururlar. Burada şehirler ve enerji ikilisi olarak baktığımızda  ise artan enerji kullanımıyla beraber şehirler ve yenilenebilir enerjinin  küresel olarak tercih edilen yaşam alanı haline ve   birbirinden ayrılamaz hale geldiğini görürüz. Ve bu yönden bakıldığında da  şehirler, giderek artan küresel rekabette büyüyen işletmeleri, yetenekleri ve inovasyonu çekmek için yarışırken, güneş ve rüzgar enerjisi, akıllı şehir hedeflerine ulaşmada birçok kişi için anahtar haline gelmektedir.

Veri odaklı görüşlerden insan odaklı  stratejilere

Akıllı şehir yolculuğunun ilk aşaması, IOT teknolojileriyle veya sensörler yardımıyla pek çok alanda veri toplanmasını ve bunları mevcut altyapıya entegre edilmesini içerir. Bu aşamayı genellikle pilot uygulamalarla deneme aşaması takip eder.

Şehirler ve kamu hizmetleri o şehrin sakinlerine hizmet ederler. Eğer bu hizmeti başta enerji olmak üzere diğer tüm alanlara da akıllı çözümler ile sağlarlarsa gelecek için iyi yatırımlarda bulunmuş olurlar. Örneğin, akıllı sayaçlar su sızıntılarını tespit etmek için kullanılabilir ya da akıllı transformatörler hava kalitesini tespit eden sensörleri barındırabilir. Yine akıllı sokak lambalarından, araç ve yaya trafiği düzenlerinden park yeri kullanılabilirliğine kadar her konuda veri toplamak için yararlanılabilir ve bunlar şarj istasyonları, video kameralar, Wi-Fi ve sensörler ile güçlendirilebilir.

Kamu kuruluşlarının, akıllı şehir girişimlerini akıllı ev sistemleri aracılığıyla destekleyebileceği hemen hemen her ev ve işle bağlantısı aslında büyük bir avantaj sağlayabilir. Bu sayede kamu kuruluşları enerji, ekonomi, mobilite, sağlık, yönetim ve güvenlik alanlarında insan odaklı olacak şekilde akıllı şehir hedeflerine hizmet edebilirler.

En büyük, en saf ve en yeni akıllı yenilenebilir şehirler

Deloitte, akıllı şehir planlarıyla bağlantılı olarak güneş ve/veya rüzgâr enerjisi kullanan şehirleri küresel olarak tanımlamak ve sınıflandırmak için SRC (Smart Renewable Cities) modelini geliştirmiştir. Bu modelde, girişimlerin çeşitliliğini göstermek için En Büyük, En Saf ve En Yeni SRC’ler ele alınmaktadır. 

Akıllı şehir planları tipik olarak eski altyapı ve karmaşıklıklara sahip olan ve genel olarak en büyük zorluklarla ve fırsatlarla yüz yüze gelen “En Büyük” şehirlerle ilişkilidir. Bunun yanında, “En Saf” şehirler ise tamamen güneş ve rüzgarla beslenmeye en yakın olan şehirleri göstermektedir. Son olarak da “En Yeni” yeşil alan projeleri, SRC girişimlerinin çeşitli ve farklı ölçeklerde potansiyel olarak neler yapabileceğini gösteriyor ve bu projeler henüz uygulamaya konulmayanları kapsamaktadır.

Bu kategorilerin her birindeki şehirlerin zorluklarına ve başarılarına bakmak, diğer şehirlerin ve kamu kuruluşlarının stratejilerini belirlemelerine yardımcı olabilir.

Yeşil ekonomik büyüme

Ekonomik ve güvenilir yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik eder. Grafiğin “En Saf” kısmında yer alan Georgetown, %100 rüzgâr ve güneş enerjisi kullanım hedefine ulaşmanın ardından, elektrik fiyatlarını 2008 yılında yüzde 11.4c / kWh’dan, 2017’de 8.5c / kWh’a düşürmeyi başarmıştır. Georgetown ayrıca güneş enerjisinin ve rüzgâr kaynaklarının tamamlayıcılığından da faydalanarak depolama ihtiyacını da azaltmıştır.

Georgetown’un “yüzde yüz yenilenebilir” statüsünden mevcut iş dünyası da yararlanmaktadır. Fortune 500 şirketlerine %100 yenilenebilir enerji hizmeti sunan şirketlere ve yükselen 165 şirketin oluşturduğu RE100 üyelerine (Şubat 2019 itibarıyla)de bu durum cazip gelmektedir. Hatta, bazı şirketler, yenilenebilir enerji planları ilan edilir edilmez Georgetown’a taşınmaya ilgi duyduklarını açıklamıştır.  Bunun yanında, günümüzde pek çok şehirde daha az sayıda iyi iş ve ücret teklifin sunulduğu bir zamanda, yüksek vasıf gerektirmeyen ve iyi ücretli; yenilenebilir tesislerin kurulumu, operasyonu ve bakımı gibi iş alanları çekici bir yerel iş fırsatı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sürdürülebilir konutlar ve ulaşım

Listelenen SRC’lerde enerji kullanımının büyük bir kısmını konutlar ve ulaşım oluşturmaktadır. Enerjinin ve doğal kaynakların yenilenebilir akıllı binalar ile yönetilmesiyle karbon ayak izi azaltılabilir. Akıllı binaların  güneş panelleri ve / veya mikro rüzgâr türbinleriyle donatılması, dağıtık enerji kaynaklarını (DER) oluşturur ve bu durum binanın kendi enerji ihtiyacını karşılamasının yanı sıra mikro şebeke ya da merkezi bir şebekeye de güç besleyebilmesini olanaklı kılar. Buna örnek vermek gerekirse, San Diego Gaz ve Elektrik (SDG & E) akıllı sayaçları kullanarak ve IoT teknoloji sağlayıcılarıyla çalışarak şehrin akıllı bina girişimlerine destek olmaktadır. Bunun yanında yine SDG & E’nin yönettiği San Diego akıllı şehir girişimi, kamu kuruluşları için en büyük fırsatların nerede olduğunu takip etmektedir. Bazı şehirlerde, şebekenin etkisi gözetilmeksizin elektrikli araç şarj istasyonları kurulurken, San Diego akıllı şehir girişimi sayesinde buradaki kamu kuruluşları yapmış oldukları pilot uygulamalar ile daha stratejik adımlar atabilmektedir. Buna ek olarak Otomotiv endüstrisi de bu süreçte kilit bir paydaş haline gelebilir. Örnek olarak, Japonya’da kamu kuruluşu olan Chubu Electric Power Company’nin, iki yönlü şarj istasyonlarının şebekeye etkisini test etmek için Toyota Tsusho Corporation ve araçtan şebekeye (V2G) platform geliştiricisi Nuvve ile birlikte çalışması gösterilebilir.

Bir başka konu “Yeşil” girişimler başka geliştirmeye açık birçok temel konu varken elitist karşılanabilmekte ve bu durumda benimsenmeleri daha zor olabilmektedir. Fakat bunun aksine pek çok SRC, yenilenebilir enerji erişimini genişletmek ve tüm hanelerde yaygınlaştırmak adına girişimler başlatmışlardır.

Bu bağlamda baktığımızda küreselde enerji üretiminde ciddi  bir konuma yerleşmeye başlayan  rüzgar enerjisini Ülkemiz tarafından ele alarak yazımıza devam edelim.

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 10 bin MW’ı aştı

Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de üretilen 187,3 milyar KWh’lik elektriğin 16,8 milyar KWh’i rüzgâr enerjisinden elde edildi.

Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 10 bin MW’ı aşarken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 580’e, doğrudan ve dolaylı istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye’nin elektrik kurulu gücü 98 bin 800 MW seviyesine yükseldi.

İklim değişikliğiyle mücadele ve cari açığın azaltılması için Türkiye’nin elektrik üretim portföyünde önemli bir yer tutan temiz enerji kaynakları, bu kapasitenin 51 bin 900 MW’ını oluşturdu.

Türkiye’nin temiz enerji kurulu gücü içinde hidroelektrikten sonra en yüksek kapasiteye sahip rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 10 bin 10 MW’a ulaşmasıyla, bu alanda yeni bir eşik aşıldı.

Elektrik üretiminin yüzde 9’u rüzgârdan

Bu yıl Ocak-Temmuz döneminde Türkiye’de üretilen 187,3 milyar KWh’lik elektriğin 16,8 milyar KWh’i rüzgâr enerjisinden elde edildi.

Bu dönemde rüzgâr enerjisinin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

Rüzgâr enerjisinin Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücündeki payı yüzde 10’a ulaşırken, rüzgâr enerjisi toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün ise yüzde 19,3’ünü oluşturdu.

Böylelikle, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kurulu gücü 10 bin MW’ı aşarken, bu alanda faaliyet gösteren şirket sayısı 3 bin 580’e, doğrudan ve dolaylı istihdam ise 25 bin kişiye ulaştı.

Türkiye’nin rüzgâr başkentleri

Rüzgâr enerjisinde il bazında en yüksek kapasite yaklaşık 1700 MW’la İzmir’de bulunurken, bunu 1300 MW’la Balıkesir, yaklaşık 850 MW’la Çanakkale, 750 MW’la Manisa ve 420 MW’la İstanbul izledi.

Hatay ve Kırklareli 415’er MW, Aydın 400 MW, Afyonkarahisar 325 MW, Kayseri 272 MW, Osmaniye 260 ve Konya 242 MW, Muğla 220 MW, Bursa 205 MW ve Mersin yaklaşık 200 MW’la rüzgâr enerjisi kurulu gücü en yüksek 15 şehir arasında yer aldı.

Rüzgâr enerjisinde en yüksek kurulu güç sıralamasında Borusan EnBw 660 MW’la ilk sırada yer alıyor.

Demirer Enerji 613,7 MW’la ikinci, Güriş Enerji 588,25 MW’la üçüncü, Polat Enerji 559 MW’la dördüncü sırada bulunuyor.

Rüzgâr enerjisinde yatırım kararının ardından elektrik üretimine kadar geçen süre yaklaşık beş yılı buluyor. Rüzgâr enerjisi yatırımlarında maliyetin yüzde 80’ini türbin oluşturuyor.

Projelerden önce sahalarda türbinin kurulacağı yerin potansiyelinin tespit edilmesi için en az iki yıl güç ölçümleri gerçekleştiriliyor. Ölçümler sonrasında rüzgâr enerjisi yatırımcısına kapasite tahsisi yapılması, her bir türbin için yaklaşık 30 farklı kurumdan ayrı ayrı gerekli izinlerin alınması, mühendislik çalışmalarının ardından projelendirme aşamasına geçilmesi gerekiyor.

Toplamda 8 bin parçadan oluşan rüzgâr türbinlerinin ana parçalarını kule, kanat, jeneratör, nasel iç aksamları, kule içi aksamları oluşturuyor.

Bu parçaların büyük bir kısmı Türkiye’de üretiliyor. Türkiye’nin rüzgâr enerjisi sanayisi, enerji kaynakları içinde yüzde 65 ile en fazla yerliliği sağlayan sektörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Fabrikalarda üretilen kanat, kule ve naseller tırlarla taşınarak santral sahasında monte ediliyor. Rüzgâr türbininin ana parçalarından biri olan kule uzunluğu ise 120 ve kanat uzunluğu 80 metreyi buluyor. Böylece, türbinlerin toplam uzunluğu 200 metreye ulaşıyor.

Rüzgâr türbinlerinin kapasiteleri proje ve sahanın özelliklerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle türbinlerin üretimi proje bazlı gerçekleştiriliyor. Piyasada yaklaşık 6 MW kapasiteli türbinler bulunuyor. Bu kapasitede bir türbin yaklaşık 6 bin hanenin ihtiyacını karşılayabilecek miktarda elektrik üretebiliyor. Böyle bir türbinin maliyeti ise 3 milyon avroyu buluyor.

Türkiye’deki 77 rüzgâr ekipmanı üreticisi şirket, altı kıtada 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Rüzgar Enerjisi ile ilgili Ülkemizde son durumu  ve RES proje/yatırım aşamalarının hangi aşamalardan geçtiği bilgisini verdiğimiz bu kısımdan sonra yazımıza RES konusunda önemli bir yatırımla devam edelim.

Türkiye'nin ilk Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığı’nın kurulduğu, GES Projeleri geliştiren  Akıllı Şehir Bursa’ya   ve  “Akıllı Şehir Yol Haritası”ndan yola çıkarak Çevreci Akıllı Çözümlerle Akıllı Şehir olma yolunda projeler geliştiren Yalova’ya  yenilenebilir akıllı şehirler olma yolunda güç katan  RES yatırımını yazdık:

1987 yılında Hüsnü M. Özyeğin tarafından kurulan Fiba Grubu'na bağlı Fina Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Fina Holding tarafından yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesi, üretim tesislerinin kurulması ve enerji ticareti faaliyetlerinde bulunması amacıyla 2007 yılında kurulan  ve tüm alt iştirakleri ile birlikte faaliyetlerine devam eden Fina Enerji’nin Yalova Rüzgar Enerji Santrali ("RES") Projesinin geliştirilmesi amacıyla kurduğu  , Proje Şirketi olan Yares Elektrik Üretim A.Ş.  tarafından  yapımı gerçeklenen  (FİBA Grubu’nun  4 yeni rüzgar enerjisi santrali yatırımından bir tanesi olan) yenilenebilir enerji için önemli ve faydalı bir yatırımı Bursa – Yalova arasında kurulu  Yalova  Rüzgar Enerji Santrali  (YALOVA  RES) üretime( başladı.

Bursa – Yalova arasında kurulan Yalova RES’in, iki ilin de enerji altyapısına katkı sağlayan yatırımlar olarak devreye alındığını belirten Fina Enerji Genel Müdürü Koray Kıymaz, Güney Marmara yenilenebilir enerji açısından zengin bir bölge, Yalova RES, Bursa ve Yalova’ya güç katacak” diyor.

FİBA Grubu 4 yeni rüzgar enerjisi santrali (Van, Balıkesir, Yalova ve İstanbul Çatalca’da kurulan 4 yeni rüzgar enerjisi santrali yatırımı üretime başladı) yatırımıyla 550 MW güce ulaşarak, sektörün en büyüklerinden biri oluyor.

 FİBA Grubu, yeni yatırımlarıyla birlikte yıllık 563 bin hektar ormana eşdeğer karbon azaltımı yapacak. Türkiye’nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve Van’daki santralle Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz” diye konuştu.

FİBA Grubu’nun Van’da kurduğu; 53,2 MW güce sahip olacak santral, Türkiye’nin en yüksek rakımlı ve en doğusundaki rüzgar enerjisi santrali oldu.

Türkiye’nin rüzgar haritasını çok iyi analiz ettiklerini ve Van’daki santralle Doğu Anadolu’nun rüzgar enerjisi potansiyeline bugüne kadarki en büyük yatırımı yaptıklarını vurgulayan FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin şunları ifade ediyor:

“Ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan bu 4 projeyi, son dönemde enerjide dışa bağımlılığımızı azaltan olumlu gelişmelerin bir parçası olarak görüyoruz. RES yatırımlarımızı enerji sektöründeki grup şirketimiz Fina Enerji yürütüyor. Önceliğimiz, yenilenebilir enerji projelerine ağırlık vermek ve bu alanda sektöre öncülük etmek. Yenilenebilir enerjinin en büyük avantajlarından biri, ülkemizin geniş rüzgar ve güneş potansiyelinden yararlanma imkânı sağlaması. Türkiye’nin en büyük rüzgar enerjisi üreticilerinden biri olma hedefiyle, ülkemizin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi sürdüreceğiz.”

Aynı anda devreye alınan dört projenin, karbon azaltımına da büyük katkı sağlayacağını belirten Özyeğin şunları söyledi:

“Grubumuzun bugüne kadar toplam 350 MW kurulu güce sahip 10 rüzgar enerji santrali ve 30 MW kurulu güce sahip 5 güneş enerji santrali bulunuyordu. Toplam gücü 200 MW’ın üzerindeki yeni 4 rüzgar enerjisi santralimizle birlikte kurulu gücümüzü rüzgar enerjisinde 550 MW’a, yenilenebilir enerjide 580 MW’a çıkarmış olacağız. Bugüne kadar 154 türbin ile her yıl 685 bin ton karbon azaltımı yaptık. Yeni rüzgar enerjisi santrallerimiz tam kapasite çalıştığında karbon azaltımımız yıllık toplam 1 milyon 65 bin tona yükselecek. Bu da 563 bin hektar orman arazisinin karbon azaltım performansına denk gelecek.”

Sonuç

Akıllı şehirler her geçen gün büyüyen bir fırsata sahiptir. Güneş ve rüzgâr enerjisinin

şehir enerji kullanımına daha fazla entegrasyonu ile şehirler hedeflerine daha ekonomik, rekabetçi ve sürdürülebilir olarak ulaşabilirler. Şehirler ve kamu kuruluşları, %100 yenilenebilir enerji elde etmek için girişimleri cezbederek yüksek kazançlara ulaşabilirler.

Sevgiyle ve Sağlıkla Kalın.

ncmozdmr

Kaynaklar

1.    The Deloitte Times – Aralık 2019

Yenilenebilir

 akıllı şehirler

Elif Düşmez Tek

Enerji, Doğal Kaynaklar ve Endüstri Ürünleri Lideri

Deloitte Türkiye

Derleyen:

İrem Yaylıoğlu

İş analisti

Danışmanlık

Deloitte Türkiye

2.    Marlene Motyka, Scott Smith, Andrew Slaughter &

Carolyn Amon, Renewables (em)power smart cities,

Deloitte Insights, 2019.

3.    temizenerji org/2021/08/11/turkiyenin-ruzgar-enerjisi-kurulu-gucu-10-bin-mwi-asti/

Haber Merkezi Ağustos 11, 2021

4.    anadolu16 com/bursa-yalova-arasinda-kurulu-res-uretime-basladi/

Bursa – Yalova arasında kurulu RES üretime başladı

GÜNDEM 04.12.2020

5.    fibagroup com/tr/isimiz/enerji/fina-enerji-

6.    Yalova Rüzgar Enerji Santrali Paydaş Katılım Planı

7.    fina enerji com/santrallerimiz/ruzgar-enerji-santralleri/

8.    Yenilenebilir enerji akıllı şehirlere güç veriyor

Hüsnü Baysal, LinkedIn

22 Ağustos 2021

Hüsnü Baysal’ın katkılarıyla

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necmi Özdemir - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgün Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgün Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgün Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgün Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.Kocaeli Markaları

Özgün Kocaeli, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 324 32 40
Reklam bilgi

Anket Kocaelispor TFF 1.Lig'i kaçıncı sırada bitirir?