Daha riskli bir dünya için akıllı şehir çözümleri

Dünya çapında 167 şehir, Sosyal Kalkınma Hedeflerini (SKH'leri) yönlendirmek için teknoloji, veri ve ortaklıklardan nasıl yararlanıyor?

İnovasyon, kentsel dayanıklılığı, sürdürülebilirliği ve vatandaşların refahını nasıl sağlayabilir?

Küresel çaptaki yeni bir çalışma, COVID-19’un kamu sektöründe inovasyonu hızlandırdığını gösteriyor; araştırmaya katılan şehir liderlerinin %88’i, bulut platformlarına yatırıma çağırıyor.

COVID-19 dünyanın dört bir yanındaki şehirlerin önüne önemli engeller çıkartırken yeni yapılan “Daha Riskli bir Dünya için Akıllı Şehir Çözümleri” adlı araştırmaya göre aynı zamanda krizden sonra da devam edecek olan inovasyon dalgasını daha da hızlandırmış durumda.

Oracle,Deloitte,Intel ve daha başka birçok firmanın sponsor olduğu ESI ThoughtLab  tarafından yapılan dünya çapında 82 ülkeden 167 şehir liderinin katıldığı bir ankete dayanan araştırma , teknolojinin, verilerin, siber güvenliğin ve kamu-özel sektör işbirliğinin pandemiden sonra vatandaşlara daha iyi sosyal, çevresel ve ekonomik sonuçlar sağlamak için sağlıklı, emniyetli ve refah bir gelecek sunmada oynayacağı hayati rolün altını çiziyor  yeni şehir sınıfı Şehirler 4.0 (Cities 4.0) ile.

Ağustos ve Eylül 2020’de düzenlenen bu araştırmaya aralarında Asya, Kuzey ve Latin Amerika, MENA, Avrupa ve Afrika’daki 82 ülkeden 167 şehrin üst düzey yöneticileri katıldı. Araştırmaya katılan şehirler, dünya nüfusunun %6,8’ini temsil eden 526 milyonluk bir nüfusa sahip olup şehir nüfusları bir milyondan (şehirlerin %39’u) yaklaşık 27 milyona kadar değişmektedir. Bu büyükşehirlerin yüzde elli üçü gelişmekte olan ülkelerde iken %47’si ise gelişmiş ülkelerdedir. Şehirler, iki kategoride gösterdikleri ilerlemeye göre değerlendirilmiş ve kategorilere ayrılmıştır: şehirlerin “başlangıç”, “orta” veya “lider” olarak sınıflandırıldığı akıllı çözümlerin uygulanmasındaki ilerleme ve “uygulayıcı”, “ilerleyen” veya “koşucu” olarak sınıflandırıldığı Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde (SKH’ler) gösterdikleri ilerleme. Her iki alanda da mükemmele erişen şehirler, Şehirler 4.0 yani hem sürdürülebilir olan hem de teknoloji, veri ve vatandaş katılımının kullanımında çok önde olan bağlantılı şehirler olarak tanımlanmaktadır.

Araştırma, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli alanlara bakıyor:

 • Şehrin sosyal, çevresel ve ekonomik hedeflerine ulaşmada karşılaştığı başlıca zorluklar
 • Küresel salgından öğrenilen en büyük dersler
 • Şehirlerin karşılaştığı ilk üç dış aksaklık
 • Tedarikçiler ve ortaklar ekosistemini geliştirmek/kullanmak için önümüzdeki üç yıl için öncelikler
 • Kentsel alanda yatırım öncelikleri
 • Veri analitiğinde şehirlerin olgunluğu
 • Vatandaşların veri ve teknoloji kullanımı konusundaki duyarlılığı
 • Vatandaş katılımını teşvik etme adımları

Raporda yer alan “ Pandemi sırasında öğrenilen akıllı şehir dersleri”ne bir örnek aşağıda verilmiştir:

Pandemi sırasında öğrenilen  Akıllı Şehir Dersleri –

ESI Thought lab Research 2021

 • Gelecek için akıllı şehir programları çok önemli %65
 • Şehir sağlığına daha fazla dikkat edin    %54
 • Operasyonel süreklilik ve çeviklik kritik öneme sahiptir %43
 • Veri analitiğine zamanında erişim çok önemlidir %40
 • Temel altyapıyı yükseltmeye yatırım yapma ihtiyacı %37
 • İş dünyası ve kamunun daha fazla işbirliği yapması gerekiyor %37
 • Uzaktan çalışma, çalışanların verimliliğini artırabilir %33
 • Kriz yönetimi şehir liderleri için hayati önem taşıyor %28
 • Daha güvenilir ve uygun fiyatlı internet sağlama ihtiyacı %25


Rapor ayrıca şehirlerin BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH'leri) gelecek için bir yol haritası olarak nasıl kullandıklarını anlamaya çalışıyor, ESI ThoughtLab, altı dünya bölgesindeki çeşitli şehirler üzerinde kapsamlı bir kıyaslama çalışması yapmak için küresel bir kamu, iş dünyası ve akademik liderler koalisyonu (Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu,  ve Kuzey Amerika)  ile işbirliği yaptı,

Örnek olarak, aşağıdaki grafik anlamadaki ilk adımı sağlar;

Araştırmanın birbirine bağlı beş aşaması

 • Dünya çapında 167 şehrin kıyaslama araştırması
 • Sürdürülebilirlik İlerleme Endeksi
 • Kentsel liderlerden ve uzmanlardan içgörüler
 • Güvenilir kaynaklardan ikincil şehir veriler
 • Çok disiplinli danışma kurulu

Çalışma, şehirlerin sosyal kalkınma hedeflerini yönlendirmek için teknolojiyi ve verileri nasıl kullandığını ortaya koyuyor

Bu yeniçalışma  teknolojinin, verilerin, ortaklıkların ve vatandaş katılımının belediyelerin Covıd-19 pandemisinden kurtulmalarını ve sosyal kalkınma hedeflerini yönlendirmelerini sağlamada hayati bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

Sosyal iyiliğe yönelik bu yüksek önceliklerin yanı sıra;

Araştırma firması ESI ThoughtLab tarafından yayımlanan Daha Riskli bir Dünya için Akıllı Şehir Çözümleri, hedeflerine ulaşmak için bu yeterliliklerden yararlanmada lider olan yeni bir şehir sınıfının Şehirler 4.0 (Cities 4.0) yükselişini de belirledi.

Gelecekteki yol haritası 


Araştırma  SKH'ler ve dünyanın dört bir yanından gelen dijital çözümler hakkındaki vatandaş görüşlerinin yapay zeka destekli duyarlılık analizini  içermekte .  

ESI ThoughtLab CEO'su Lou Celi, “Küresel şehir liderleriyle yaptığımız görüşmeler, pandeminin sağlık krizi sona erdikten sonra bile devam edecek olağanüstü teknolojik, ticari ve sosyal değişim için bir katalizör olduğunu açıkça ortaya koydu” diyor. 

Ve sözlerine şöyle devam ediyor “En başarılı şehirler dijital olarak dönüştürülecek, vatandaş merkezli ve tamamen sürdürülebilir olacak, ayrıca yeni iş yapma biçimlerinde de yetenekli olacaklar. Biz  bu şehirleri  Şehirler 4.0 olarak adlandırıyoruz”.  

ESI Thoughtlab'dan araştırmacılar, ankete katılan 167 şehirden 20'sinin Şehirler 4.0 tanımını karşıladığını buldu. Bunlar  işletmeler ve üniversitelerden vatandaşlara ve topluluklara kadar her türlü teknoloji, veri, ekosistem ve ortaklıktan yararlanmada üstün şehirler. 

Sonuç olarak, Şehirler 4.0 akıllı şehir girişimlerinde diğer şehirlere göre daha ileridedir. Örneğin, diğer şehirler için ortalama yediye karşılık 14 akıllı şehir projesini yaygın olarak dağıtıyorlar ve üstün altyapıya, daha iyi toplu taşıma araçlarına, yollara, parklara, sağlık hizmetlerine ve dijital bağlantıya sahipler. 

Buna ek olarak, Şehirler 4.0 17 hedefin tamamında yüzde 86 ilerleme kaydederek SKH’lerinde en büyük ilerlemeyi kaydetti ve dijital altyapı da dahil olmak üzere tüm kentsel alanlarda yapılan (hareketlilik ve ulaşım; kamu güvenliği; yaşam ve sağlık; hükümet ve eğitim; Sürdürülebilirlik; ve enerji ve su) teknoloji yatırımlarında daha yüksek yatırım getirisi görüyorlar.

Araştırmada belirlenen 20, Şehirler  4.0(Cities 4.0)  Aarhus, Atina, Baltimore, Barselona, Berlin, Birmingham, Boston, Kopenhag, Helsinki, Londra, Los Angeles, Madrid, Moskova, New York, Orlando, Paris, Philadelphia, Singapur, Tallinn ve Viyana'dır. 

Şehirler 4.0 liderleri, SKH'lerine  ulaşma yolunu belirlemek için pandemi sırasında öğrenilen dersleri uyguluyorlar. Yoksulluğun olmaması (şehirlerin yüzde 91'i), iyi sağlık ve refah (yüzde 89), iyi iş (yüzde 86) ve kaliteli eğitim (yüzde 86) dahil olmak üzere insanlarla ilgili SKH'lerle en iyi şekilde çalıştıklarını ortaya koyuyorlar.

Şehir liderleri ayrıca, karmaşık politikalar ve düzenlemeler (şehirlerin yüzde 52'si), doğru ortağı veya tedarikçiyi bulma (yüzde 50) ve veri güvenliği ve gizliliğini yönetme (44) dahil olmak üzere önümüzdeki üç yıl içinde SKH'lerde ilerlemenin önündeki engelleri belirlediler.

Rapor, Şehirler 4.0 için bir yol haritası sunmanın yanı sıra, şehir liderlerine SKH gündemlerini ilerletmek için Şehirler 4.0'ın takip ettiği dört adımı atmalarını tavsiye ediyor:

· SKH çabalarını düzenli olarak izleyin ve değerlendirin
· SKH programlarının hükümet genelinde yaygın olarak desteklendiğinden emin olun
· SKH liderliğini üstlenecek bir departman belirleyin
· SKH'leriyle  ilgili ilerlemenin gönüllü olarak yerel olarak gözden geçirilmesini üstlenin.


ESI Thoughtlab'ın araştırması, 2020'nin dördüncü çeyreğinde dünya çapında 167 akıllı şehir liderinin derinlemesine telefon anketleri de dahil olmak üzere titiz analizlere dayanıyor.  Şehirler  teknolojiye, özellikle de bulut ve yapay zeka teknolojisine güveniyor . Şehir liderlerinin %88’i, bulut platformlarına yapılacak yatırımı, kritik olan ve olmayan vatandaşlık hizmetlerini sunmada başarılı olabilmeleri için acil bir ihtiyaç olarak tanımlıyor.

Araştırma ayrıca şehirlerin bir dizi akıllı teknolojiye yatırım yaptığını da buldu


En büyük yatırımlar şu anda bulut (şehirlerin yüzde 87'si), mobil (yüzde 85), IoT (yüzde 81), biyometri (yüzde 72) ve yapay zeka (yüzde 66) alanlarında yapılıyor.

Şehirlerin  %80’i de yapay zekaya önümüzdeki üç yıl içinde yatırım yapmayı planlıyor, özellikle de dijital asistan ve sohbet robotları alanlarına. Yapay zeka kullanımında Kuzey Amerika (%83) şehirleri ile küçük şehirler (%74) önde.

Şehirlerin %31’i, dijital ikizlere yatırım yapacak , bu teknolojiye bugün yapılmakta olan %11 oranındaki yatırıma kıyasla %300 artış.

Ve önümüzdeki üç yıl içinde yatırımlarda en büyük artışı sağlayan teknolojiler dijital ikizler, 3D baskı  , artırılmış gerçeklik / sanal gerçeklik   ve veri ambarları   olacak.

Şehirler 4.0’ın tümü, buluta önemli yatırımlar yapmış durumda. Bildirilen ROI tahminlerine göre, Şehirler 4.0 tarafından yapılan dijital altyapı yatırımlarının ortalama getirisi, %5,74 seviyesinde.

“Daha başarılı olan şehirlerin, bulut bilişim, yapay zeka ve dijital asistanlar gibi hizmet sunumu üzerinde doğrudan etkisi bulunan gelişmekte olan teknolojilere odaklandığını görüyoruz, çalışanlara ve şehir sakinlerine uzaktan erişim imkanı sunulması, iş devamlılığını sürdürmek için önemli” diyor Oracle’da Akıllı Şehirler stratejisinden sorumlu müdür John Tuohy.

Birçok şehir siber güvenlik korkusu içinde, akıllı şehirlerin ise üst düzey bir güveni var

Şehir liderlerinin %60’ı, finansal kısıtlamalar, daralan BT yetenek havuzu ve diğer sebeplerden kaynaklanan kırılganlıklar nedeniyle şehirlerinin başka ülkelerden veya yerel kaynaklardan gelebilecek siber saldırılara karşı güvenli olduğunu sanmıyor.

Şehirler 4.0’ın %95’i, siber güvenliğin projenin erken aşamalarında göz önüne alınmasını sağlıyor.

Akıllı şehir liderlerinin %95’i, siber güvenliklerine en üst düzeyde güven duyduklarını belirtirken bu oran, akıllı şehir yolculuğunda  “yeni başlayanlar” olarak sınıflandırılan şehirlerde sadece %8.

İşbirliği ihtiyacı ortada ve şehir liderleri de ortaklıklara öncelik veriyor


Şehir liderlerinin %50’si, özel veya kamu sektöründen olsun, doğru iş ortağını bulmayı şehirlerinin hedeflerine ulaşmadaki en büyük engel olarak görüyor. 

Şehirlerin %83’ü, iş ortaklarının üst düzey inovasyon imkanı sağlamasının yanı sıra emniyet ve güvenliği de (%65) güvence altına alan çözümler sunmalarını istiyor. Kuzey Amerika şehirleri (%92) ve Avrupa şehirleri (%92), inovasyona en çok değer verenler.

Görevlilerin %79’u, akıllı şehir tekliflerini değerlendirirken en çok endişelendikleri konunun fiyat olmadığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusunda ilerlemeye yeni başlayan şehirler (%41) ve Afrika’daki şehirler (%47), diğer bölgelerdeki şehirlere kıyasla maliyet konusunda daha bilinçli.

Sonuç

Bu Araştırma Şehirlere Nasıl Yardımcı Olacak?

COVID sonrası dünyada başarılı olmak için, şehir liderlerinin, özellikle bir sonraki aksaklık geldiğinde en iyi şekilde çalışacak yenilikçi teknolojileri, çözümleri ve iş modellerini gösteren kanıta dayalı analizlere erişmeleri gerekiyor.

Ayrıntılı veri analizleri ile yeni  fikirler ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, yenilikçi bir araştırma firması olan ve 30 ekonomistten ve konu uzmanından oluşan, teknolojik, ekonomik ve demografik değişimlerin şirketler, sektörler ve şehirler üzerindeki etkinlerini değerlendirmede uzmanlaşmış ESI ThoughtLab, küresel bir iş dünyası, kamu ve akademik liderler koalisyonu ile işbirliği içinde, şehir karar vericilerine geleceğin akıllı şehrini inşa etmek için kanıta dayalı bir yol haritası sunmayı amaçlıyor bu çalışmada.  Daha Riskli Bir Dünya için Akıllı Şehir Çözümleri olarak adlandırılan bu araştırma girişimi, farklı nüfus ve ekonomilere sahip 167 şehrin, sonuçları yönlendirmek için akıllı inovasyonu ve kamu-özel sektör ortaklıklarını nasıl kullandığını araştırıyor.

Elektrikli arabalar ve yenilenebilir enerjiden bulut bilişim ve yapay zekaya kadar teknoloji, şehir sakinlerinin daha akıllı çalışmasına, daha sağlıklı yaşamasına ve kaynakları korumasına yardımcı olur ama bu yeterli değil.

Şehir yetkilileri teknolojik çözüm örneklerinden daha fazlasını istiyor, şehirlerini güvenli, sürdürülebilir ve dayanıklı hale getirmek için kanıta dayalı, mevcut pandemiden öğrenilen dersleri içeren, en önemli sosyal zorunluluklara odaklanan ve hangi yatırımların en iyi sonucu verdiğini gösteren nesnel nicel analizlere dayanan bir yol haritasına ihtiyaçları var.

Sevgiyle ve Sağlıkla Kalın.

ncmozdmr

Kaynaklar : 

1.    www smartcitiesworld net/ebooks/ebook-smart-city-solutions-for-a-riskier-world

eBook: Smart City Solutions for a Riskier World

2.    www smartcitiesworld net/smart-cities-news/study-reveals-how-cities-are-using-tech-and-data-to-drive-social-development-goals-6254

Study reveals how cities are using tech and data to drive social development goals

News

30 Mar 2021 by SmartCitiesWorld news team

3.    www oracle com/tr/news/announcement/pandemic-underlines-need-action-on-smart-city-initiatives-2021-04-08/

Basın Bülteni

Pandemi, Akıllı Şehir Girişimlerine Yönelik İhtiyacın Altını Çiziyor

Austin, Teksas—8 Nisan 2021

4.    econsultsolutions com/smart-city-solutions-for-a-riskier-world-2/

Smart City Solutions for a Riskier World

Hüsnü Baysal’ın katkılarıyla

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Necmi Özdemir - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgün Kocaeli Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgün Kocaeli hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Özgün Kocaeli editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgün Kocaeli değil haberi geçen ajanstır.Kocaeli Markaları

Özgün Kocaeli, Kocaeli ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (262) 324 32 40
Reklam bilgi

Anket Kocaelispor TFF 1.Lig'i kaçıncı sırada bitirir?